MMA messissä − korkeakouluopiskelijoiden Best Seller Competition käynnissä

Turun AMK:n ja Haaga-Helia AMK:n järjestämä kaikille korkeakouluopiskelijoille avoin Best Seller Competition on kilpailu, joka nostaa myyntityön arvostusta esiin. Myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset MMA on tämän kevään kilpailussa jälleen mukana yhteistyökumppanina, sillä panostaminen myynnin koulutuksen kehittämiseen on erittäin tarpeellista.

Myyntiosaaminen on taito, jota tarvitaan joka alalla ja monenlaisissa tehtävissä. Myynti pitää myös Suomen liike-elämän rattaat pyörimässä.

− Myynnin valmentaminen jo oppilaitoksissa on erittäin hyödyllinen tulevaisuuden työelämätaito nuorille. Tämän vuoksi MMA panostaa oppilaitosyhteistyöhön ja tukee esimerkiksi ammattikorkeakouluja myynnin koulutuksen kehittämisessä, korostaa MMA:n puheenjohtaja Marko Hovinmäki.

Best Seller Competition on Suomen ainoa kansallinen kaikille avoin korkeakouluopiskelijoiden myyntikilpailu, jossa on mahdollisuus vaikuttaa niin yksittäisten opiskelijoiden elämään kuin luoda positiivista mielikuvaa myyntityöstä.

Myyntiosaamisesta hyötyvät kaikki

Best Seller Competition -kisan tavoitteena on ammattimaisen myyntityön arvostuksen nostaminen sekä sen kehittäminen. Kilpailuvalmennus sopii monipuolisesti eri alojen opiskelijoille, sillä jokainen tarvitsee myyntiosaamista työelämässä. Kilpailu huipentuu finaalipäivään, joka järjestetään Turussa 28.4.

Kilpailussa opiskelijan myyntitaitoja arvioidaan kokonaisvaltaisesti. Tuomaristo antaa arvionsa muun muassa opiskelijan myyntitilanteen eri vaiheiden hallitsemisesta sekä viestintä- ja vuorovaikutustaidoista. Myös ostaja arvioi, kuinka todennäköisesti hän haluaa jatkaa keskustelua myyjän kanssa.  

MMA:n yhteyspäällikkö Igor Parri on ollut mukana kilpailun tuomaristossa useampana vuotena. Hänelle kisa on tuonut positiivisia kokemuksia.

− Opiskelijoiden ammattitaitoiset myyntisuoritukset antavat erittäin hyvän kuvan myynnin tulevaisuudesta Suomessa. Kilpailu nostaa esiin myös sen, että mitä enemmän nuoret saavat myyntikoulutusta osana tutkintoaan, sitä ammattimaisempaa myynti on tulevaisuudessa, korostaa Parri.

Kilpailu on opiskelijoille täysin uniikki keino testata ja kehittää omaa osaamistaan. Se valmentaa korkeakouluopiskelijan alan halutuksi moniosaajaksi – huippumyyjäksi, joka vastaa tulevaisuuden tarpeisiin.

Best Seller Competition tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden myös oppia jotain uutta. Viime vuoden voittaja Aurora Korjukselle osallistuminen kilpailuun oli avartava kokemus. Hän oivalsi, että myynti ja markkinointi kulkevat käsi kädessä. Ne tähtäävät samaan päämäärään: myyntiin.

Tutustu Best Seller -kilpailuun